Nieuws

Recyclen van groene reststromen

Hernieuwbare grondstoffen

Zeventig CO2-certificaten groenrecycling uitgegeven via BVOR

Sinds maart 2022 kunnen BVOR-leden CO2-certificaten verstrekken aan klanten voor de recycling van groene reststromen. In een jaar tijd zijn er zeventig certificaten verstrekt, met name aan (semi-)overheden.

CO2-reductie berekenen

De basis voor het certificaat is de berekening met de CO2-rekentool groenafval. Met deze rekentool kan een groenrecyclingbedrijf de CO2-reductie van zijn activiteiten berekenen. Deze informatie kan het bedrijf gebruiken voor interne en externe rapportages, bijvoorbeeld bij aanbestedingen of bij gebruik van de CO2-prestatieladder.

CO2-certificaten uitgeven

Normec QS voert als geaccrediteerde instelling de verificaties van de berekeningen uit. De BVOR geeft na verificatie CO2-certificaten uit met de betreffende broeikasgasemissiereducties. De verwachting is dat het aantal verstrekte certificaten de komende jaren alleen maar gaat stijgen.

Gerelateerd nieuws

Ontmoet Normec QS op het No-Dig event

Ontmoet Normec QS op het No-Dig event

Normec QS aanwezig tijdens BVOR-Demodagen

Normec QS aanwezig tijdens BVOR-Demodagen

Normec QS reconnu laboratoire d’essai par Synergrid

Normec QS reconnu laboratoire d’essai par Synergrid