Testen

Beproeving van kunststof materialen conform geldende normen

Normec QS medewerker achter computer

OIT-metingen

In ons laboratorium kunnen we volledig onafhankelijk metingen uitvoeren op proefstukken uit kunststofproducten en kunststofverbindingen. Onze laboratoriumfaciliteiten bestaan o.a. uit een DSC apparaat voor het bepalen van onder andere OIT, overgangstemperaturen, smelt- en kristallisatieverschijnselen. De OIT-meting kunnen wij als onderdeel van een reguliere kwaliteitscontrole of onderdeel van een (rest)levensduuronderzoek aan PE(polyetheen)-producten, volgens NEN-EN-ISO 11357-6 volledig in eigen beheer en onder accreditatie uitvoeren.

Waarom Normec QS?
  • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
  • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
  • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
  • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

Waar staat OIT voor?

De afkorting OIT staat voor oxidatie-inductietijd. Een OIT-meting is een gestandaardiseerde test waarbij de tijd tot oxidatie bij een constante temperatuur in zuurstofmilieu wordt bepaald aan de hand van de warmte die vrijkomt bij oxidatiereactie. DSC (differential scanning calorimetry) is een methode om nauwkeurig een verschilwarmtemeting per tijdseenheid uit te voeren. De oxidatie van PE-materiaal start nadat de thermische stabilisator is geconsumeerd. De periode tussen het overschakelen van stikstofmilieu naar zuurstofmilieu en het op gang komen van de oxidatie bij de constante temperatuur, standaard 200 °C, is de OIT-waarde en wordt uit de DSC-meetcurve berekend.

Inzet OIT-meting

Een OIT-meting wordt in ons laboratorium met name uitgevoerd op PE-producten zoals buizen en geomembranen om (resterende) weerstand tegen oxidatie te bepalen. In combinatie met expositie in water en lucht bij verhoogde temperatuur wordt de meting onder andere ingezet bij de bepaling van de (rest)levensduur; bijvoorbeeld ter validatie van honderd jaar. De OIT-meting geeft een snelle indicatie over de resterende stabilisatie tegen oxidatie.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan