Testen

Beproeving van kunststof materialen conform geldende normen

Medewerker voert afschuiftest uit.

Afschuiftesten geokunststoffen

Geokunststoffen worden gebruikt in de grond-, weg- en waterbouw en in de milieutechniek. Het zijn onder andere weefsels, vliezen, geomembranen, folies en rasters die een afdichtende- of omsluitende functie hebben. Bij de aanleg van afdichtingsconstructies met geokunststoffen op taluds in civiele werken is het van belang om verantwoording te kunnen afleggen over de stabiliteit. Dit is mogelijk na het volledig onafhankelijk laten uitvoeren van een afschuiftest volgens NEN-EN 12957-1 of NEN-EN 12957-2.

Waarom Normec QS?

  • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
  • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
  • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
  • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

Zekerheid bieden

Deze test verifieert of de gewenste hellingshoek haalbaar is of voldoet aan de gestelde eisen. Deze test kan Normec QS al starten bij de ontwerpfase en heeft een korte doorlooptijd.

Aannemers in de GWW-sector kunnen met de afschuiftest zekerheid bieden aan hun opdrachtgever. Onafhankelijk aan kunnen tonen dat de juiste geokunststoffen zijn toegepast onder de juiste omstandigheden, past in een professionele werkwijze. Daarnaast kunnen fouten die in een vroeg stadium worden ontdekt verdere schade voorkomen en worden hersteld.

Afschuiftest tijdens realisatiefase

In het laboratorium van Normec QS kan ook tijdens de uitvoering worden gecontroleerd of de wrijvingseigenschappen van gebruikte geokunststoffen overeenkomen met de eisen die gesteld zijn in het ontwerp. Als dat gewenst is, dan verzorgt een inspecteur de monstername om ook de representativiteit van de gebruikte materialen aantoonbaar te maken. Wisselende omstandigheden maken dat de prestaties van geokunststoffen niet altijd constant zijn. De afschuiftest geeft zowel opdrachtgever als -nemer onafhankelijk inzicht. Eventuele aanpassingen kunnen dan nog tijdens de uitvoering van het werk worden doorgevoerd.

Werkwijze afschuiftest

Normec QS voert de afschuiftest uit in het laboratorium in Bennekom, dat is voorzien van de meest moderne (meet)apparatuur. Het is mogelijk de test bij te wonen. Onze persoonlijke aanpak zorgt voor duidelijke communicatie en een snelle doorlooptijd. De te gebruiken monsters kunt u zelf aanleveren, of door Normec QS laten verzorgen. Het rapport dat de inspecteur uitgeeft is in het Nederlands geschreven.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan