Testen

Beproeving van verbindingen conform geldende normen

Vrouw voert paut onderzoek uit.

NDO spiegellassen

Tijdens het vervaardigen van spiegellassen (ook stuiklassen genoemd) in een PE-leidingsysteem is de kwaliteit van de lasverbinding van cruciaal belang. Normec QS borgt de kwaliteit van PE-spiegellasverbindingen door een aantal maatregelen:

  • Controle op voorbereidingen en van lasparameters vóór aanvang van het lasproces
  • Controle tijdens en na het lasproces op locatie
  • Visueel onderzoek van proeflassen en veldlassen op locatie en in het eigen laboratorium
  • Niet destructief onderzoek van spiegellassen op locatie en in het eigen laboratorium
  • Destructief onderzoek van proeflassen en veldlassen in het eigen laboratorium.
Waarom Normec QS?
  • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
  • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
  • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
  • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

Time of Flight Diffraction (ToFD)

ToFD is een vorm van niet-destructief (ultrasoon) onderzoek met behulp van een scanner. Daarbij stuurt een ultrasonist van Normec QS nauwkeurig afgestemde geluidsgolven door de binnenkant van de spiegellas. Deze vorm van NDO-onderzoek is een vorm van radiografisch lasonderzoek. Bij ToFD resulteert een scan in een filmafbeelding van de binnenkant van een spiegellas waarop bijvoorbeeld mogelijke luchtbelletjes of zandkorrels in de spiegellas zichtbaar worden. Op basis van de onderzoeksuitkomsten kan de inspecteur bepalen of er sprake is van mogelijke ontoelaatbare afwijkingen.

NDO versus visueel onderzoek

Niet-destructief onderzoek voert één van onze de lasinspecteurs uit naast visueel onderzoek. Door het uitvoeren van ultrasoon NDO-onderzoek beoordeelt de lasinspecteur de binnenkant van een spiegellas. Bij het visueel onderzoek inspecteert en beoordeelt hij de buitenkant van een spiegellas.

NDO versus destructief onderzoek

Niet-destructief onderzoek door Normec QS vindt plaats naast destructief onderzoek in het laboratorium van Normec QS Testing. Bij NDO-onderzoek blijft de spiegellas in tact. Bij destructief onderzoek wordt de sterkte van de stuiklas in het laboratorium van Normec QS getest door een trekproef.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan