Certificeren

Aangetoond duurzaam

Normec QS is een onafhankelijke en geaccrediteerde certificatie-instelling. Al onze geaccrediteerde werkzaamheden worden uitgevoerd onder onze accreditatie conform EN-ISO/IEC 17065:2012, en alle daarin opgenomen onafhankelijkheidscriteria en bepalingen. Onze dienstverlening is onder te verdelen in hernieuwbare energie en hernieuwbare grondstoffen en producten.

Normec employee

Hernieuwbare energie

Normec QS helpt de duurzaamheid van uw hernieuwbare brandstof-, energie- of grondstofketen aan te tonen. Dit doen wij veelal middels NTA 8080 certificering en ISCC. Beide zijn certificatieschema’s die de duurzame herkomst van biomassa aantoonbaar maken. Verificatie-verklaringen voor dubbeltellende biobrandstoffen geven wij bij conformiteit af.

Hernieuwbare materialen

Voor compostproducten kunnen wij conformiteit met het Keurcompost certificaat toetsen. Voor energieproducten certificeert Normec QS het ‘SMK Milieukeur voor Groene Elektriciteit’. Tenslotte verifiëren wij voor u de gerealiseerde CO2-reductie, zodat deze kan worden gebruikt als ondersteuning voor uw eigen MVO-beleid of dat van uw klanten.