Man bij leiding

SMK Milieukeur Groene Elektriciteit

Het certificatieschema Milieukeur Groene Elektriciteit stelt leveranciers van groene elektriciteit in staat de duurzame oorsprong van hun product aan te tonen. Dat mogen zij met het logo ‘Milieukeur Groene Elektriciteit’ aan een breed publiek kenbaar maken. Voor toekenning van dit milieukeurmerk gelden natuurlijk een aantal eisen. Daar worden audits voor toegepast. Als onderdeel van haar dienstverlening kan Normec QS deze audits uitvoeren.

Groene elektriciteit

Groene elektriciteit is elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, water en biomassa. Steeds vaker ontstaat echter de discussie of groene elektriciteit wel daadwerkelijk duurzaam is opgewekt en geleverd. Alleen Garanties van Oorsprong geven hierbij soms onvoldoende zekerheid of de groene elektriciteit wel echt duurzaam is opgewekt. Daarom is het Milieukeur Groene Elektriciteit in het leven geroepen.

Windmolens

Duurzaamheideisen & Milieucriteria

De duurzaamheideisen en milieucriteria van het Milieukeur Groene Elektriciteit verschillen per hernieuwbare bron. Voor alle bronnen geldt dat in ieder geval voldaan moet worden aan de wettelijke eis met betrekking tot de afboeking van Garanties van Oorsprong (GvO) zoals in de Elektriciteitwet is voorgeschreven.

In aanvulling hierop geldt dat de milieucriteria:

  • Voor groene elektriciteit betrekking hebben op de milieukwaliteit van de toegepaste duurzame energiebronnen
  • Voor elektriciteit uit biomassa zijn eisen geformuleerd voor de duurzaamheid van de gebruikte brandstof en in het bijzonder de CO2-prestaties op basis van een levenscyclusanalyse
  • Voor waterkracht zijn eisen gesteld aan de datum afgifte van de milieuvergunning als maat voor strenge duurzaamheideisen aan de installatie
  • Voor buitenlandse duurzame energieproductie zijn dezelfde milieucriteria van toepassing als voor de binnenlandse duurzame energiebronnen
  • Bij de import van groene elektriciteit zijn speciale criteria vastgelegd met betrekking tot garanties van oorsprong en additionaliteit

 Dienstverlening

Een auditor van Normec QS gaat tijdens een audit na, of de hoeveelheden verkochte elektriciteit in een bepaalde periode ook daadwerkelijke aantoonbaar is ingekocht en/of geproduceerd vanuit een duurzame bron. De audit bestaat uit controle van zowel een volumecomponent (kWh) als ook een kwaliteitscomponent (productsamenstelling naar hernieuwbare bron). Het certificaat Milieukeur Groene Elektriciteit wordt verstrekt na positief verloop van de audit, vervolgens vindt er elk jaar een opvolgingsaudit plaats.

Auditproces

Het schema Milieukeur Groene Elektriciteit is opgesteld door Stichting Milieukeur (SMK). Momenteel brengen enkele leveranciers onder het Milieukeur hun groene elektriciteit op de markt, zie het register op website SMK. Meer informatie en het certificatieschema vindt u op de website van SMK Milieukeur. Ook leest u hier meer over de toegevoegde waarde van Milieukeur Groene Elektriciteit.

Heeft u een vraag over
Milieukeur Groene Elektriciteit?
Vraag het onze experts.

Nieuws

Man bij leiding

Ontmoet Normec QS op het No-Dig event

Normec QS is aanwezig op het No-Dig event op 11 en 12 oktober 2023. We vertellen u hier graag meer over onze onafhankelijke inspecties en opleidingen.

biogas units in field

Normec QS aanwezig tijdens BVOR-Demodagen

Normec QS is aanwezig tijdens de BVOR-Demodagen 24 en 25 mei 2023 als exposant.

Normec QS reconnu laboratoire d’essai par Synergrid

Depuis le mois d’avril, Normec QS figure sur la liste des laboratoires d’essai reconnus établie par Synergrid pour le marché belge.

Handen van elektrolasser

Benieuwd wat Normec QS
voor u kan betekenen?

Waarom kiezen voor Normec QS?

Offerte aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Benieuwd naar de mogelijkheden?
Normec QS denkt graag effectief met u mee.

Offerte aanvragen voor..(Vereist)