Certificeren

Aangetoond duurzaam

placeholder

SMK Milieukeur Groene Elektriciteit

Het certificatieschema Milieukeur Groene Elektriciteit stelt leveranciers van groene elektriciteit in staat de duurzame oorsprong van hun product aan te tonen. Dat mogen zij met het logo ‘Milieukeur Groene Elektriciteit’ aan een breed publiek kenbaar maken. Voor toekenning van dit milieukeurmerk gelden natuurlijk een aantal eisen. Daar worden audits voor toegepast. Als onderdeel van haar dienstverlening kan Normec QS deze audits uitvoeren.

Waarom Normec QS?

  • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
  • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
  • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
  • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

Groene elektriciteit

Groene elektriciteit is elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, water en biomassa. Steeds vaker ontstaat echter de discussie of groene elektriciteit wel daadwerkelijk duurzaam is opgewekt en geleverd. Alleen Garanties van Oorsprong geven hierbij soms onvoldoende zekerheid of de groene elektriciteit wel echt duurzaam is opgewekt. Daarom is het Milieukeur Groene Elektriciteit in het leven geroepen.

Duurzaamheideisen & Milieucriteria

De duurzaamheideisen en milieucriteria van het Milieukeur Groene Elektriciteit verschillen per hernieuwbare bron. Voor alle bronnen geldt dat in ieder geval voldaan moet worden aan de wettelijke eis met betrekking tot de afboeking van Garanties van Oorsprong (GvO) zoals in de Elektriciteitwet is voorgeschreven.

In aanvulling hierop geldt dat de milieucriteria:

  • Voor groene elektriciteit betrekking hebben op de milieukwaliteit van de toegepaste duurzame energiebronnen

 

  • Voor elektriciteit uit biomassa zijn eisen geformuleerd voor de duurzaamheid van de gebruikte brandstof en in het bijzonder de CO2-prestaties op basis van een levenscyclusanalyse
  • Voor waterkracht zijn eisen gesteld aan de datum afgifte van de milieuvergunning als maat voor strenge duurzaamheideisen aan de installatie
  • Voor buitenlandse duurzame energieproductie zijn dezelfde milieucriteria van toepassing als voor de binnenlandse duurzame energiebronnen
  • Bij de import van groene elektriciteit zijn speciale criteria vastgelegd met betrekking tot garanties van oorsprong en additionaliteit

Dienstverlening

Een auditor van Normec QS gaat tijdens een audit na, of de hoeveelheden verkochte elektriciteit in een bepaalde periode ook daadwerkelijke aantoonbaar is ingekocht en/of geproduceerd vanuit een duurzame bron. De audit bestaat uit controle van zowel een volumecomponent (kWh) als ook een kwaliteitscomponent (productsamenstelling naar hernieuwbare bron). Het certificaat Milieukeur Groene Elektriciteit wordt verstrekt na positief verloop van de audit, vervolgens vindt er elk jaar een opvolgingsaudit plaats.

Auditproces

Het schema Milieukeur Groene Elektriciteit is opgesteld door Stichting Milieukeur (SMK). Momenteel brengen enkele leveranciers onder het Milieukeur hun groene elektriciteit op de markt, zie het register op website SMK. Meer informatie en het certificatieschema vindt u op de website van SMK Milieukeur. Ook leest u hier meer over de toegevoegde waarde van Milieukeur Groene Elektriciteit.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan