Inspecteren

Aantoonbaar lekdichte constructies

Man voert inspectie folieconstructie uit

Inspectie folieconstructies in grond-, weg- en waterbouw

Folieconstructies worden breed toegepast in civieltechnische omgevingen. Afhankelijk van het geografische uitgangspunt en levensduuraspecten worden folieconstructies bijvoorbeeld toegepast tijdens de ontwerpfase van kunstwerken. Duurzame beheersing van grondwaterstromen (kwel) om de levensduur op de lange termijn te beheersen is daarbij vaak het uitgangspunt. Ook de mogelijke gevolgen van verontreinigingen die bijvoorbeeld ontstaan door een calamiteit, kunnen door folietoepassingen worden beheerst. Materialen die vaak toegepast worden, zijn onder andere geomembranen (zoals PE-HD of PVC-P) en geotextiel.

Waarom Normec QS?
  • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
  • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
  • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
  • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

Inspectie lekdichtheid grondwaterkering

Op aanvraag van de opdrachtgever inspecteert Normec QS tijdens de aanleg van de folieconstructie op de volgende twee belangrijke punten:

  • Inspectie van verdiepte PE- folieconstructies in den droge. Bijvoorbeeld bij de aanleg van de toeritten van een tunnel of spoorwegonderdoorgang.
  • Inspecties van PVC- afzinkconstructies in den natte. Bijvoorbeeld damwandkuipen en delen van verdiepte wegtracés.

De inspecteur legt de bevindingen vast in een rapport voor de opdrachtgever, welke wordt voorzien van een conformiteitsverklaring.

Proces

De inspectiewerkzaamheden vinden plaats tijdens het gehele proces: tijdens prefabricage, op projectlocatie tijdens uitvoering en wanneer de constructie gereed is middels een geo- elektrische meting (Verklaring Vloeistofdicht).

Naast inspectie van de lekdichtheid bieden wij ook testmogelijkheden voor levensduuronderzoek van de toegepaste kunststoffen. Daarmee mag QS onder accreditatie een levensduurverwachting van veelal ten minste 100 jaar afgegeven.

Accreditatie voor inspectie

Normec QS is geaccrediteerd om inspecties op kunststoffolieconstructies uit te voeren. Dat doen we op basis van onder meer de relevante norm “Protocollen voor het toepassen van kunststof geomembranen ten behoeve van bodembescherming” en het “CUR221 Handboek Folieconstructies voor verdiept aangelegde infrastructuur.”

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan