Inspecteren

Aantoonbaar lekdichte constructies

Bovenaanzicht van een industrie.

Inspectie Betonbekleding

Om beton blijvend te beschermen tegen chemische aantasting, worden betonconstructies bekleed met een betonbeschermende- of vloeistofkerende laag. Betonbekleding gaat inwerking van gassen en/of agressieve vloeistoffen tegen en wordt bijvoorbeeld toegepast in vuilwaterbassins van RWZI’s of andere opslagtanks. Normec QS beoordeelt de lassen en controleert of het resultaat voldoet aan de eisen.

Waarom Normec QS?
  • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
  • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
  • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
  • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

Inspectie betonbekleding tijdens aanleg en lekdichtheidsonderzoek

Geïntegreerde toepassing van HDPE-linings in betonnen constructies worden conform de “Protocollen voor het toepassen van kunststof geomembranen ten behoeve van bodembescherming” verwerkt. Zowel tijdens als na afloop van de laswerkzaamheden worden de lassen beoordeeld en wordt gecontroleerd of het resultaat voldoet aan de gestelde eisen.

Na het onderzoek worden de bevindingen van de inspecteur vastgelegd in een rapport voor de opdrachtgever, welke wordt voorzien worden van een conformiteitsverklaring.

Normec QS voert in dit kader de volgende inspectiewerkzaamheden uit:

  • beoordeling van de te gebruiken lasmethoden;
  • beoordeling van de in te zetten lassers;
  • beoordeling van het lasproces voor en tijdens het uitvoeren van de laswerkzaamheden;
  • controle van het resultaat door visueel onderzoek;
  • lekdichtheidsonderzoek (met de vacuüm- of met de afvonktestmethode).

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan