Man bij leiding

Restlevensduurbepalingen

PVC en PE (pers)leidingen maken een groot deel uit van transportleidingen voor gas, drink- en afvalwater. Omdat deze leidingen sinds het midden van vorige eeuw worden aangelegd en gebruikt, is de (rest)levensduur van kunststof distributieleidingen een groeiend aandachtsgebied voor beheerders. Normec QS heeft de expertise en onderzoeksfaciliteiten om de restlevensduur van leidingsystemen in kaart te brengen.

Achterhaalde gebruiksperiode

De historisch geschatte gebruiksperiode van deze kunststof distributieleidingen van 50 jaar blijkt in sommige gevallen achterhaald te zijn. Zo kan ligging in een gunstige aardlaag de levensduur aanmerkelijk verlengen. Anderzijds kunnen bijvoorbeeld trillingen veroorzaakt door verkeer, of een ongunstige bodemverdichting kritieke gevolgen hebben voor functionaliteit van leidingsystemen.

Levensduur test pvc

Degradatie kunststof leidingen

Zoals in alle leidingsystemen, is kunststof buismateriaal onderhevig aan degradatieprocessen en omgevingsinvloeden. Reguliere degradatieprocessen van fysische, chemische en mechanische aard, spelen een rol in langzaam afnemende functionaliteit. Daarnaast zijn onder meer druk en waterslag, maar ook inwerking van chemicaliën uit de bodem invloedsfactoren die degradatie kunnen versnellen. Door deze processen kan de betrouwbaarheid van leidingsystemen afnemen en resulteren in bijvoorbeeld lekkages of drukverlies.

Voorspellen restlevensduur

Door de huidige conditie van leidingsystemen te inventariseren, is het mogelijk om de restlevensduur te voorspellen. Daarmee kunnen meer gerichte investeringsbeslissingen worden gemaakt. Zo kunnen grootschalige vernieuwing van het netwerk plaats maken voor vervangingen op de meest cruciale locaties.

Heeft u een vraag over
Restlevensduurbepalingen?
Vraag het onze experts.

Restlevensduuronderzoek

Normec QS voert restlevensduuronderzoek uit om de huidige staat van kunststof leidingen te bepalen. Wij gebruiken hiervoor een onderzoeksmethode die door TNO is ontwikkeld voor dit vraagstuk. Dit proces omvat de volgende stappen:

  • Onze ervaren deskundigen voeren in overleg een testprogramma uit op representatieve of risico gebaseerde proefmonsters uit het leidingwerk
  • De actuele conditie en het eventuele degradatieverloop worden vastgesteld
  • Na interpretatie van de testresultaten wordt een betrouwbare restlevensduurvoorspelling gerapporteerd

Nieuws

Man bij leiding

Ontmoet Normec QS op het No-Dig event

Normec QS is aanwezig op het No-Dig event op 11 en 12 oktober 2023. We vertellen u hier graag meer over onze onafhankelijke inspecties en opleidingen.

biogas units in field

Normec QS aanwezig tijdens BVOR-Demodagen

Normec QS is aanwezig tijdens de BVOR-Demodagen 24 en 25 mei 2023 als exposant.

Normec QS reconnu laboratoire d’essai par Synergrid

Depuis le mois d’avril, Normec QS figure sur la liste des laboratoires d’essai reconnus établie par Synergrid pour le marché belge.

Waarom kiezen voor Normec QS?

Handen van elektrolasser

Benieuwd wat Normec QS
voor u kan betekenen?

Offerte aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Benieuwd naar de mogelijkheden?
Normec QS denkt graag effectief met u mee.

Offerte aanvragen voor..(Vereist)