Testen

Beproeving van kunststof materialen conform geldende normen

Uitvoeren van een proef.

Restlevensduurbepalingen

PVC en PE (pers)leidingen maken een groot deel uit van transportleidingen voor gas, drink- en afvalwater. Omdat deze leidingen sinds het midden van vorige eeuw worden aangelegd en gebruikt, is de (rest)levensduur van kunststof distributieleidingen een groeiend aandachtsgebied voor beheerders. Normec QS heeft de expertise en onderzoeksfaciliteiten om de restlevensduur van leidingsystemen in kaart te brengen.

Waarom Normec QS?
  • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
  • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
  • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
  • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

Achterhaalde gebruiksperiode

De historisch geschatte gebruiksperiode van deze kunststof distributieleidingen van 50 jaar blijkt in sommige gevallen achterhaald te zijn. Zo kan ligging in een gunstige aardlaag de levensduur aanmerkelijk verlengen. Anderzijds kunnen bijvoorbeeld trillingen veroorzaakt door verkeer, of een ongunstige bodemverdichting kritieke gevolgen hebben voor functionaliteit van leidingsystemen.

Degradatie kunststof leidingen

Zoals in alle leidingsystemen, is kunststof buismateriaal onderhevig aan degradatieprocessen en omgevingsinvloeden. Reguliere degradatieprocessen van fysische, chemische en mechanische aard, spelen een rol in langzaam afnemende functionaliteit. Daarnaast zijn onder meer druk en waterslag, maar ook inwerking van chemicaliƫn uit de bodem invloedsfactoren die degradatie kunnen versnellen. Door deze processen kan de betrouwbaarheid van leidingsystemen afnemen en resulteren in bijvoorbeeld lekkages of drukverlies.

Voorspellen restlevensduur

Door de huidige conditie van leidingsystemen te inventariseren, is het mogelijk om de restlevensduur te voorspellen. Daarmee kunnen meer gerichte investeringsbeslissingen worden gemaakt. Zo kunnen grootschalige vernieuwing van het netwerk plaats maken voor vervangingen op de meest cruciale locaties.

Restlevensduuronderzoek

Normec QS voert restlevensduuronderzoek uit om de huidige staat van kunststof leidingen te bepalen. Wij gebruiken hiervoor een onderzoeksmethode die door TNO is ontwikkeld voor dit vraagstuk. Dit proces omvat de volgende stappen:

  • Onze ervaren deskundigen voeren in overleg een testprogramma uit op representatieve of risico gebaseerde proefmonsters uit het leidingwerk
  • De actuele conditie en het eventuele degradatieverloop worden vastgesteld
  • Na interpretatie van de testresultaten wordt een betrouwbare restlevensduurvoorspelling gerapporteerd

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan