Certificeren

Aangetoond duurzaam

Auto aan elektrische lader

HBE inboekverificatie

In Nederland is de Regeling energie vervoer van kracht. Een onderdeel van deze Regeling is de inboekverificatie. Dit is een verplicht onderdeel voor bedrijven die inboeken in het Register Energie voor Vervoer (REV) in het kader van hun jaarverplichting of op vrijwillige basis. De jaarverplichting heeft betrekking op benzine, diesel, vloeibare biobrandstoffen en/of vloeibare hernieuwbare brandstoffen die zijn geleverd aan wegvoertuigen in Nederland. Voor gasvormige biobrandstof (groen gas) en elektriciteit bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de vrijwillige regeling om hiermee HBE’s te creëren.

Waarom Normec QS?

  • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
  • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
  • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
  • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

Toetsing en verificatieverklaring

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) eist voor de inboeking in het REV een jaarlijkse verificatie van een onafhankelijk verificateur. Normec QS mag als onafhankelijke partij de toetsing en verificatieverklaring ‘Jaarafsluiting inboeken’ voor bedrijven verzorgen. De verificatie vindt plaats na afsluiting van het boekjaar, maar vóór 1 mei van opvolgende jaar. Voorafgaand aan de verificatie van inboekingen, stellen wij samen met de aanvrager een plan van een kosteneffectief verificatieproces op.

 

Uit de verificatieverklaring moet blijken dat de ingeboekte hoeveelheid hernieuwbare energie aan alle wettelijk gestelde eisen voldoet en is gekoppeld aan een duurzaamheidscertificatie in het geval van biobrandstoffen. De eventuele toepassing van dubbeltellende biobrandstoffen kan ook een onderdeel zijn van de verificatieverklaring.

Na afsluiting van de verificatie ontvangt u een verificatieverklaring en rapportage.

Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s)

Het verplichte aandeel hernieuwbare energie is wettelijk vastgelegd met een jaarlijkse stijging. De jaarverplichting wordt uitgedrukt in Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s). Een HBE vertegenwoordigt 1 Gigajoule (GJ) hernieuwbare energie geleverd aan vervoer in Nederland.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan