Opleiden

Lastoezichthouder PE-elektrolassen

Elektrolas controle

Lastoezichthouder PE-elektrolassen

Normec QS biedt de erkende opleiding tot lastoezichthouder (LTH’er) conform NTA 8828:2018 aan. Een opleiding van 2,5 dag. De theorie- en praktijklessen worden afgesloten met een examen en uitreiking van het certificaat. Als de opleiding succesvol is afgerond, dan voldoen de LTH’ers aan de eisen die leidingbeheerders aan hen stellen.

Waarom Normec QS?

 • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
 • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
 • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
 • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

Onderdelen van de opleiding

De opleiding PE-elektrolassen NTA 8828+A1:2019 Lastoezichthouder bestaat uit:

 • 15 uur theorie onderwijs
 • 5 uur praktijk onderwijs
 • Praktijkexamen (90 minuten)
 • Theorie-examen (75 minuten)

Docenten met brede technische kennis

Onze gekwalificeerde docenten lichten de onderliggende theorie van lasverbinding toe vanuit hun brede technische kennis. Zo bespreken ze de diverse onderdelen van het lasproces en de bijbehorende handelingen. Daarnaast helpen zij de cursisten wanneer zij het beoordelen van de handelingen in het lasproces oefenen en met het voldoen aan de rapportagevereisten.

Inhoudelijk kennis door theorielessen

De vraag “wie en welke partijen welke verantwoordelijkheden dragen rond het lasproces” neemt een centrale plaats in binnen de theorie van de cursus. Er wordt daarom uitgebreid stilgestaan bij de verantwoordelijkheden van de verschillende belanghebbenden tijdens het proces. Daarnaast leert de LTH’er de, in de infrastructuur vereiste, PE-elektrolasmethode kennen. Ook krijgt hij inzicht in het toepassingsgebied, de materiaaleigenschappen en de inspectie- en rapportagevereisten.

 

 

In de praktijklessen oefent de cursist met het beoordelen van:

 • De lasomgeving
 • Het materiaal (gereedschap)
 • De materialen
 • De lasverbindingen

NEN-erkend certificaat en lastoezichtpas

Het theorie-examen bestaat uit een online meerkeuzetoets die ongeveer 75 minuten duurt. Het praktijkexamen bestaat uit het beoordelen van de handelingen in het lasproces en het voldoen aan de gestelde rapportagevereisten.

Na het met goed gevolg afronden van de opleiding en het theorie- en praktijkexamen ontvangt de cursist een NEN-erkend certificaat en een persoonsgebonden lastoezichthouderpas. De deelnemer beschikt over voldoende basiskennis van kunststoffen en het lasproces. Ook heeft hij of zij voldoende inzicht in de verantwoordelijkheden van verschillende belanghebbenden. De lastoezichthouder is uitstekend voorbereid om te werken volgens de eisen die NTA8828 hieraan stelt.

Hercertificering

Het certificaat en de bijbehorende persoonsgebonden lastoezichthouderpas zijn 2 jaar geldig. Hercertificering is mogelijk door het afleggen van een nieuw praktijk- en theorie-examen. Om het certificaat te verlengen moeten lastoezichthouders het volledige praktijk- en theorie-examen opnieuw afleggen. Om zich op dat examen voor te bereiden, biedt QS een opfriscursus aan. Zowel de opfriscursus als het af te leggen examen voor de verlenging van het certificaat zijn conform NTA 8828+A1:2019. Na het opnieuw behalen van het examen, zijn het certificaat en de lastoezichthouderpas drie jaar geldig.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan