Gras

Better Biomass NTA 8080 certificering

Better Biomass is een, door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), ontwikkeld certificatieschema voor duurzame bio-energie en bio-based materialen. Als actief lid van het College van Deskundigen van NEN is Normec QS door de NEN en RvA erkend om onafhankelijk audits en certificatie uit te voeren onder de NTA 8080-1 en NTA 8080-2 norm. Als aan deze normen wordt voldaan ontvangt de aanvrager het Better Biomass certificaat.

Breed draagvlak Better Biomass

Better Biomass heeft inmiddels een groot draagvlak opgebouwd bij NGO’s en door de diverse (internationale) erkenningen wordt Better Biomass inmiddels door veel partijen toegepast zowel nationaal als internationaal.

Het Better Biomass schema is door de Europese Commissie erkend als een vrijwillig schema en voldoet aan de eisen van de Richtlijn Hernieuwbare Energie, ook wel bekend als de RED II, om aan te tonen dat voldaan wordt aan de relevante duurzaamheidscriteria voor biomassa. Daarnaast is het schema goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat om aan te tonen dat wordt voldaan aan de eisen in de “Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.”

Groen blad

Certificatie, traceerbaarheid en herkomst

Voor certificatie van duurzame biomassa geldt op dit moment de NTA 8080-1 (tweede uitgave, 2015). Voor traceerbaarheid in de handelsketen van biomassa is de geldende norm NTA 8080-2 (tweede uitgave, 2015). Regels voor certificatie zijn vastgelegd in het certificatieschema NCS 8080, aangevuld met het meest relevante interpretatie document.

Onderdelen die tijdens de audits beoordeeld worden door Normec QS zijn:

  • herkomst en traceerbaarheid
  • massabalans
  • reductie van broeikasgasemissies
  • concurrentie met voedsel en/of andere lokale toepassingen
  • biodiversiteit & milieu
  • welvaart & welzijn

Heeft u een vraag over
Better Biomass certificering?
Vraag het onze experts.

Betrokkenheid hele keten vereist

Voor Better Biomass geldt altijd dat de hele keten betrokken wordt, zodat volledige traceerbaarheid en duurzaamheidsclaim geborgd is voor grondstoffen in elk denkbare sector/branche.

In de praktijk betekent dit dat zowel de toeleveranciers, producenten, handelaren en afnemers mee moeten werken en/of zelf Better Biomass gecertificeerd moeten zijn voor een sluitende keten.

Geldigheid Better Biomass certificaat

Een Better Biomass certificaat heeft een geldigheid van vijf jaar, met een jaarlijkse audit. Op de website van Better Biomass is gedetailleerde informatie te vinden over de certificering. Ook kunt u hier terecht voor inzicht in het register van NTA 8080 gecertificeerde organisaties.

Nieuws

Man bij leiding

Ontmoet Normec QS op het No-Dig event

Normec QS is aanwezig op het No-Dig event op 11 en 12 oktober 2023. We vertellen u hier graag meer over onze onafhankelijke inspecties en opleidingen.

biogas units in field

Normec QS aanwezig tijdens BVOR-Demodagen

Normec QS is aanwezig tijdens de BVOR-Demodagen 24 en 25 mei 2023 als exposant.

Normec QS reconnu laboratoire d’essai par Synergrid

Depuis le mois d’avril, Normec QS figure sur la liste des laboratoires d’essai reconnus établie par Synergrid pour le marché belge.

Waarom kiezen voor Normec QS?

Handen van elektrolasser

Benieuwd wat Normec QS
voor u kan betekenen?

Offerte aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Benieuwd naar de mogelijkheden?
Normec QS denkt graag effectief met u mee.