Inspecteren

Voorkom bodemverontreiniging bij bedrijfsactiviteiten

Inspectie vloeistofdichte voorziening.

Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Diverse bedrijfsactiviteiten kunnen leiden tot bodemverontreiniging. De overheid staat deze activiteiten toe, mits er voorzieningen en/of maatregelen worden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen. Normec QS is geaccrediteerd en ministerieel bevoegd voor het inspecteren van vloeistofdichte voorzieningen en het afgeven van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (voorheen PBV- verklaring) volgens de AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen richtlijnen.

Waarom Normec QS?

 • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
 • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
 • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
 • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

Wanneer is een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening nodig?

In sommige gevallen vereist de overheid een aantoonbare vloeistofdichte voorziening. Als u een van de volgende voorzieningen bezit of beheert, dient u in het bezit te zijn van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

 • Bedrijfsriolering
 • Geomembraanbaksysteem (foliebassin)
 • Wasplaats (garagebedrijven, automotive, havens)
 • Opslagplaats (zoutopslag, containeropslagplaats)

 

 

 • Hangarvloeren
 • Tankstation (tankplaats, vulplaats)
 • Inzamelplaats vloeistoffen; KCA depot / milieustraat / afvalbrengstation
 • Opstelplaats
 • Laad- en losplaats (tankwagens, containers)
 • Productiehal
 • Overige voorzieningen

Veelgestelde vragen over de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Wat is AS 6700?

De Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (Verklaring Vloeistofdichte vloer) wordt afgegeven na een onafhankelijke inspectie bij het voldoen aan de eisen. Voor de inspectie wordt een landelijk beoordelingsschema gebruikt:

De inspectie van uw vloeistofdichte voorziening of vloer op basis van AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen kan doormiddel van vier protocollen. Het inspectiebureau, Normec QS in dit geval, zal per voorziening bepalen met welk protocol de voorziening het beste geïnspecteerd kan worden. Op basis van het gekozen protocol wordt omschreven waaraan de vloeistofdichte voorziening moet voldoen om de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening te ontvangen.

Wat is CUR/PBV-Aanbeveling 44?

De CUR/PBV-aanbeveling 44 is de voorloper van het huidig geldende AS 6700 schema. Sinds 1 juli 2013 is het niet meer toegestaan een Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen af te geven op basis van CUR/PBV-aanbeveling 44. Het AS 6700 schema is de opvolger van de CUR/PBV-Aanbeveling 44 (vierde herziene uitgave) en de PBV-verklaring.

Wat is het verschil tussen AS 6700 en CUR/PBV-aanbeveling 44?

De overgang naar het AS 6700 schema, is met name relevant voor de periode van geldigheid van uw Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. De geldigheid van de periode zoals omschreven in uw omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning) is leidend. Voorheen was de controle op het voldoen aan wet- en regelgeving een integraal onderdeel van de inspectie. Dit is bij het AS 6700 schema niet meer het geval. In de Activiteitenbesluit Internet Module kunt u voor u relevante regelgeving raadplegen.

Hoe ontvangt u de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening?

Na opdrachtverlening wordt de inspectie gepland. Onze inspecteur voert, afhankelijk van het object volgens Protocol 6701, 6702 of 6703 de inspectie uit. Hierbij maakt hij foto’s en vervaardigt hij inspectietekeningen.

Nadat de inspectie is uitgevoerd, wordt de rapportage opgesteld. Bij het aantoonbaar voldoen aan de gestelde eisen, verlenen wij u de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

Wat moet u doen na het ontvangen van de verklaring?

Als bijlage bij de Verklaring ontvangt u een Bedrijfsinterne Controlelijst. Deze lijst kan worden gebruikt om de verplichte jaarlijkse bedrijfsinterne controle (BIC) uit te voeren. Door het uitvoeren van een bedrijfsinterne controle waarborgt u de geldigheid van de Verklaring. Indien gewenst, verzorgen wij ook jaarlijks de bedrijfsinterne controle voor u.

Hoe lang is een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening geldig?

Deze verklaring is 6 jaar geldig.