Certificeren

Aangetoond duurzaam

Hernieuwbare grondstoffen

BVOR CO2-rekentool groenafval

In opdracht van de BVOR heeft Normec QS ter validatie meerdere proefverificaties uitgevoerd volgens het nieuwe BVOR verificatieprotocol en de vernieuwde CO2-rekentool voor groenafval. Wanneer u  CO2-certificaten wenst te ontvangen op basis van de geverifieerde resultaten uit de rekentool kan Normec QS als erkende en volledig onafhankelijke partij de verificatie voor u uitvoeren.

Waarom Normec QS?

  • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
  • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
  • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
  • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

CO2-certificaten

De ‘CO2-rekentool groenafval’ is in 2021 in opdracht van de BVOR volledig herzien door CE Delft. De tool maakt het mogelijk om de broeikasgaseffecten te kwantificeren van het transport en de recycling van groenafval, en het hergebruik van de producten uit de recyclingprocessen. Het gaat daarbij om de broeikasgasemissies die optreden in de recyclingketen én de emissiereducties die optreden omdat producten zoals compost en biobrandstoffen fossiele grondstoffen of fossiele brandstoffen vervangen.

 

Sinds 1 maart 2022 is het mogelijk om CO2-certificaten te ontvangen op basis van de geverifieerde resultaten uit de rekentool. De verificatie moet worden uitgevoerd door een hiertoe goedgekeurde onafhankelijke derde partij. Op basis van de door deze partij afgegeven verificatieverklaring geeft de BVOR vervolgens certificaten uit.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan