Klachtenregeling

Medewerkers van Normec QS zetten zich in om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer u van mening bent dat de dienstverlening onvoldoende of onjuist is, dan kunt u hierover schriftelijk, bijvoorbeeld via het e-mailadres info-qs@normecgroup.com, een klacht indienen bij Normec QS.

Procedure

Na het indienen van uw klacht of beroep ontvangt u binnen 5 werkdagen bericht of deze betrekking heeft op activiteiten waarvoor Normec QS verantwoordelijk is. Wanneer dit het geval is, vindt er vervolgens behandeling plaats door onafhankelijke personen. Wanneer deze personen alleen buiten Normec QS kunnen worden gevonden, blijft Normec QS verantwoordelijk voor de afwikkeling. U wordt binnen 4 weken geïnformeerd over de voortgang van uw klacht. Dit kan een eindresultaat of een vervolg- traject zijn. Over de uiteindelijke uitkomst wordt u altijd geïnformeerd. Het gehele klachtenproces wordt door Normec QS geregistreerd.

Onpartijdigheid

Normec QS is een onafhankelijke certificatie-instelling en wil absoluut onpartijdig optreden. Zij stelt belanghebbenden en stakeholders graag in staat om “gevraagd en ongevraagd” hun mening te geven omtrent haar onpartijdigheid. “Gevraagd” vindt dit plaats via een jaarlijks actieve benadering van betrokken partijen. “Ongevraagd” kunt u contact zoeken via de klachtenlink op deze website. Middels deze weg kunt u ook aanvullende informatie omtrent onze onpartijdigheid en borging hiervan opvragen. We nemen dan contact op en informeren u over de procedure die wij zullen volgen. Als u na onze behandeling en terugkoppeling nog altijd twijfelt aan de onpartijdigheid van Normec QS, dan hebt u het recht dit bij de RvA kenbaar te maken.