Man bij leiding

Klachtenregeling

Medewerkers van Normec QS zetten zich in om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer u van mening bent dat de dienstverlening onvoldoende of onjuist is, dan kunt u hierover schriftelijk, bijvoorbeeld via het e-mailadres info-qs@normecgroup.com, een klacht indienen bij Normec QS.

Procedure

Na de indienen van uw klacht of beroep ontvangt u binnen 5 werkdagen bericht of deze betrekking heeft op activiteiten waarvoor Normec QS verantwoordelijk is. Wanneer dit het geval is, vindt er vervolgens behandeling plaats door onafhankelijke personen. Wanneer deze personen alleen buiten Normec QS kunnen worden gevonden, blijft Normec QS verantwoordelijk voor de afwikkeling. U wordt binnen 4 weken geïnformeerd over de voortgang van uw klacht. Dit kan een eindresultaat of een vervolg- traject zijn. Over de uiteindelijke uitkomst wordt u altijd geïnformeerd. Het gehele klachtenproces wordt door Normec QS geregistreerd.

Offerte aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Benieuwd naar de mogelijkheden?
Normec QS denkt graag effectief met u mee.