Inspecteren

Water- en gasnetwerken geborgd. Voor, tijdens én na werkzaamheden.

Lastoezichthouder inspecteerd.

Lastoezichthouden NTA 8828

Tijdens het vervaardigen van elektrolassen in een PE-leidingsysteem (ook bekend als PE-lassen) is de kwaliteit van de lasverbinding van cruciaal belang. Die kwaliteit wordt gewaarborgd met de NTA 8828 norm. NTA staat voor Nederlandse Technische afspraak. Deze norm geeft eisen voor de oplevering van kwalitatief goede elektrolasverbindingen tussen PE buizen of PE-hulpstukken met ingebouwde elektrische weerstandsdraad.

Waarom Normec QS?

 • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
 • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
 • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
 • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

PE-lassen volgens NTA 8828 richtlijnen

Uiteraard werkt Normec QS volgens de laatste norm: NTA 8828+A1:2019. Verder borgt Normec QS de kwaliteit van PE-lassen door:

 •  Controle op voorbereidingen van lasparameters vóór aanvang van het lasproces
 •  Controle tijdens en na het lasproces op locatie
 • Visueel onderzoek van proeflassen en veldlassen op locatie en in het eigen laboratorium
 • Niet-destructief onderzoek op locatie
 • Destructief onderzoek van proeflassen en veldlassen in het eigen laboratorium.

NTA 8828 door de jaren heen

De NTA 8828 norm is gemaakt door marktdeelnemers en belanghebbenden. Daaronder vallen leidingbeheerders, aannemers, leveranciers en kennis- en keuringsinstellingen. De NTA-norm heeft als doel de kwaliteit en de betrouwbaarheid van elektrolasverbindingen in PE-leidingen en -hulpstukken te verbeteren. De oorspronkelijke norm uit 1994 werd in 2016 voor het eerst herzien. Met de NTA 8828+A1:2019 is de norm voor de derde keer aangepast naar de huidige omstandigheden en gebruikte materialen.

Nieuwste versie: NTA 8828+A1:2019

De nieuwste versie van de NTA 8828+A1:2019 bevat nieuwe eisen voor het maken van elektrolasverbindingen in PE-leidingsystemen. Elektrolassen blijft zich continu ontwikkelen. Aan de hand van praktijkervaringen bij het elektrolassen past een officiële commissie praktijk- en theorievoorschriften aan. De wijzigingen die in 2019 werden aangebracht, heeft geleid tot de NTA 8828+A1:2019.

Dienstenoverzicht Normec QS voor NTA 8828+A1:2019

Normec QS inspecteert en test PE-lassen. Daarnaast leiden we lassers en lastoezichthouders op volgens de nieuwe NTA 8828+A1:2019. Daaronder vallen de volgende diensten:

 • Inspecties van PE-leidingen volgens NTA 8828+A1:2019
 •  Mechanisch beproeven PE-elektromoflassen volgens NTA 8828+A1:2019
 •  Opleiding, examen en certificatie van lassers volgens NTA 8828+A1:2019
 •  Opleiding, examen en certificatie van lastoezichthouder volgens NTA 8828+A1:2019

PE-lasopleiding

De Normec QS-opleiding tot PE-elektrolasser en tot lastoezichthouder zijn volledig erkend volgens de nieuwste NTA 8828 richtlijnen. Zo kent NTA 8828+A1:2019 een uitgebreidere opleiding, examinering en certificatie voor lassers dan eerdere versies van NTA 8828. In de opleiding is aandacht voor enkele technische veranderingen in de lasmethode. Daarnaast is er meer aandacht voor de omgang met PE-materiaal en -materieel.

Opleiding voor PE-lastoezichthouder

De nieuwe NTA 8828 kent enkele aanvullingen voor de opleiding voor PE-lastoezichthouder, ook wel LTH’er genoemd. Dat betreft de extra aandacht voor de manier waarop de lasser werkt voorafgaand, tijdens en na het lasproces. Dit is een centraal aandachtspunt in de nieuwe NTA 8828+A1:2019 voor lastoezichthouders. Bij Normec QS besteden we uiteraard aandacht aan deze aanvullingen; ze zijn geïntegreerd in onze opleiding voor PE-lastoezichthouder.

Certificering bevordert kwaliteit

De introductie van gecertificeerde lastoezichthouders beoogt een bijdrage te leveren aan betrouwbare lasverbindingen in het netwerk. Netwerkbeheerders stellen het werken met een persoonscertificatie conform de NTA 8828+A1:2019 sinds enkele jaren als voorwaarde om elektrolassen te mogen vervaardigen.

Snel leveren van onderzoeksresultaten

Normec QS stelt onderzoeksresultaten zo snel mogelijk beschikbaar. In overleg met u stelt Normec QS de levertijd van rapporten vast. Vanaf 24 uur tot enkele dagen staan onze onderzoeksresultaten u ter beschikking.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan