Testen

Beproeving van verbindingen conform geldende normen

NDO elektrolassen

NDO elektrolassen

De kwaliteit van een lasverbinding is uiterst belangrijk bij de vervaardiging van een elektrolas in een PE-leidingsysteem, ook wel PE-elektrolas of PE-lassen genoemd. Normec QS borgt de kwaliteit van elektrolasverbindingen door onder andere een Niet-destructief onderzoek (NDO) op locatie. Het gehele onderzoek naar de kwaliteit van elektrolassen bestaat uit de volgende stappen:

  • We werken volgens het nieuwste protocol: NTA 8828+A1:2019
  • Controle op voorbereidingen van lasparameters vóór aanvang van het lasproces
  • Controle tijdens en na het lasproces op locatie
  • Visueel onderzoek van proeflassen en veldlassen op locatie en in het eigen laboratorium
  • Niet-destructief ultrasoon PAUT- onderzoek
  • Destructief onderzoek van proeflassen en veldlassen in het eigen laboratorium
Waarom Normec QS?
  • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
  • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
  • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
  • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

PAUT-taster

Na het visuele onderzoek voert een ultrasonist van Normec QS ultrasoon onderzoek uit op de elektrolasverbinding. Ook dit onderzoek vindt plaats op locatie. Bij dit onderzoek gebruikt een ultrasonist een scanner met PAUT- taster. Daarmee zendt hij met behulp van de Phased Array Ultrasoon techniek (PAUT) geluidsgolven rechtstandig door de hele elektrolasverbinding. Deze vorm van echoscopie resulteert in een film waarop mogelijke niet- toelaatbare afwijkingen, zoals holtes en vervuiling, in de elektrolasverbinding zichtbaar worden.

Met ultrasoon onderzoek is de kwaliteit van de laszone van een elektrolasverbinding te beoordelen. Zekerheid hierover is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging van elektrolasverbindingen.

Ultrasoon onderzoek

Met ultrasoon onderzoek controleert Normec QS de binnenkant van een elektrolasverbinding. Dankzij de geavanceerde scanapparatuur is te zien of in de elektrolasverbinding onregelmatigheden als zandkorrels of luchtbellen voorkomen die de verbinding kunnen verzwakken. Evenals bij visueel onderzoek, vindt ultrasoon onderzoek plaats op de locatie waar de elektrolasverbindingen worden gemaakt.

NDO & destructief onderzoek

Niet-destructief onderzoek door Normec QS vindt plaats naast destructief onderzoek , dat in het laboratorium van Normec QS wordt uitgevoerd. Het grote verschil is dat bij niet-destructief onderzoek de elektrolas intact blijft. Dat is bij destructief onderzoek niet het geval. Bij dit onderzoek wordt de sterkte van de elektrolas in het laboratorium van Normec QS getest door een onthechtingsproef. Hiermee controleert Normec QS het breukgedrag van de lasverbinding en of er al dan niet sprake is van een plaklas of brosse breuk.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan