Inspecteren

Veiligheid bij bedrijfsactiviteiten

Normec QS is een volledig onafhankelijke en geaccrediteerde inspectie-instelling. Al onze geaccrediteerde werkzaamheden worden uitgevoerd en gerapporteerd onder onze accreditatie als onafhankelijke inspectie-instelling conform EN-ISO/IEC 17020, type A (I 248) en alle daarin opgenomen onafhankelijkheidscriteria en bepalingen.

Normec inspector

Onafhankelijke toetsing EMVI-criteria

Doordat in aanbestedingen het voldoen aan de gunningscriteria een doorslaggevende rol speelt, staat het aantoonbaar voldoen eraan in een groeiende belangstelling. Een onafhankelijke toetsing door een externe organisatie, over het voldoen aan de tendercriteria heeft meerwaarde in deze trajecten. Ook het instrument van directiecontrole (verificatie productiecontrole) door een onafhankelijke partij kan bijdragen aan de projectkwaliteit en daarmee een kwaliteit verbeterende invloed hebben.

Expertise voor tailor-made inspecties

Door groeiende compliance eisen, vraagt de markt steeds vaker om tailor-made inspecties. Door jaren lange ervaring is Normec QS in staat om uw inspectievraag te vertalen naar een voor u passende oplossing. Onze expertise op het gebied van bodembescherming en kunststoffen helpt u verder!

Bodembescherming

Diverse bedrijfsactiviteiten kunnen leiden tot bodemverontreiniging. De overheid staat deze activiteiten toe, mits er voorzieningen en maatregelen worden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen.

Materiaalanalyse

Met inspectietechnieken wordt bepaald of een constructie aantoonbaar lekdicht is. Normec QS voorziet van inspecties, testen en mag als erkende instelling uitspraak doen over de (rest)levensduur.

Leidingwerk

Inspectie van leidingwerk worden voor, tijdens en na de werkzaamheden verzorgd. Op deze manier wordt de vereiste hoge kwaliteit van onder andere water- en gasnetwerken geborgd.

Civiel

De inspectie van civiele constructies, zoals (gemeentelijke) kunstwerken. Het vaststellen van de onderhoudsconditie van kunstwerken vormt de basis voor duurzaam beheer.