Inspecteren

Water- en gasnetwerken geborgd. Voor, tijdens én na werkzaamheden.

Hydrologische meting

Inspectie Hydrologische meting (conform AS6703)

Periodieke inspectie van bedrijfsrioleringen is lang niet altijd verplicht, maar wordt met de komende omgevingswet in toenemende mate verplicht gesteld. Het is altijd zo dat u als beheerder verantwoordelijk bent voor eventuele bodemverontreiniging na lekkage. Dat wilt u liever voorkomen. Normec QS voert beproevingen uit met een hydrologische meting op basis van protocol 6703. Hiermee wordt de vloeistofdichtheid van het bedrijfsrioleringssysteem beoordeeld.

Waarom Normec QS?

  • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
  • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
  • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
  • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

Twee typen bedrijfsriolering

Een bedrijfsriolering is een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten, installaties en slibopvangputten, oliewaterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen bedrijfsrioleringen, namelijk:

  •  bedrijfsriolering onder vrij verval;
  •  bedrijfsriolering met overdruk (rioolpersleidingen).

Inspectie bedrijfsriolering ter voorkoming saneringskosten

Jarenlange inspectie-ervaring wijst uit dat veel bedrijfsrioleringen lek zijn. Voor u betekent dit een verhoogde kans op bodemverontreiniging. Omdat een lekkage meestal relatief eenvoudig gerepareerd kan worden, zijn reparatiekosten ter voorkoming van een dure sanering het investeren meer dan waard.

Procedure Inspectie

Het bedrijfsrioleringssysteem (vrij verval en/of overdruk) wordt beproefd door een hydrologische meting op basis van Protocol 6703. De beoordeling van de vloeistofdichtheid van het bedrijfsrioleringssysteem beperkt zich tot de inlaat van de controleput.

Na uitvoering van de inspectie wordt een rapport opgesteld, met daarin het resultaat van de inspectie. Afhankelijk van de inspectieresultaten, verlenen wij u de Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan