Opleiden

Opleiding PE-spiegellasser

Lastoezichthouder inspecteerd.

Opleiding PE-spiegellasser

Volg de eendaagse erkende lasopleiding tot spiegellasser bij Normec QS. De cursusdag bestaat uit een halve dag theorieles, een halve dag praktijkles en aansluitend het examen. Na het behalen van het examen ontvangt de cursist het bijbehorende persoonscertificaat voor PE-spiegelassen (of PE-stuiklassen).

Waarom Normec QS?

 • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
 • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
 • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
 • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

Lascertificaat volgens NEN 7200

Normec QS heeft de eendaagse lasopleiding ontwikkeld om vakbekwame spiegellassers op te leiden. De opleiding is geschikt voor lassers van alle kunststofleidingen en is erkend door Stichting CKB (Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven). De opleiding voldoet aan alle eisen die volgens NEN 7200 gesteld worden.

Deskundige docenten

De Normec QS-docenten beschikken over een brede technische basiskennis, hierdoor kunnen zij de onderliggende theorie en de praktijk goed en duidelijk toelichten. Zij bespreken de onderdelen van het lasproces en de bijbehorende handelingen.

Theorielessen voor stevige basis

Voor het goed kunnen vervaardigen van PE-spiegellassen is een stevige theoretische basis noodzakelijk. Tijdens de theorielessen leren de cursisten het volgende:

 • Het nauwkeurig volgen van een zorgvuldig vastgesteld stappenplan;
 • De vereiste lasmethodes kennen;
 • Het toepassingsgebied en de materiaaleigenschappen;
 • Aan welke eisen de inspectie en rapportages moeten voldoen.

Praktijklessen: materiaal en omgeving

Tijdens de praktijklessen oefenen de cursisten met:

 • Het beoordelen van het materiaal;
 • Het leren afstemmen van het materiaal;
 • Het omgaan met veldomstandigheden zoals wind, regen en droogte.

Examen lasopleiding spiegellassen

De cursusdag wordt door de cursist afgerond met zowel een theorie- als praktijkexamen. Het theorie-examen wordt afgenomen in de vorm van een meerkeuzetoets. Het praktijkexamen voor het lascertificaat spiegellassen conform NEN 7200 bestaat uit het maken van één of meerdere lasverbindingen. Dit is afhankelijk van het toepassingsgebied van het beoogde certificaat.

De kwaliteit van de werkstukken wordt beoordeeld door een onafhankelijke examinator. Daarnaast worden de examenstukken in het laboratorium van Normec QS beproefd door een trekproef.

CKB-erkend certificaat en laspas

Slaagt de cursist voor zowel de theorie als de praktijkopdracht, dan ontvangt hij of zij een lascertificaat. Het certificaat is erkend door de Stichting CKB. Daarnaast ontvangt de cursist een persoonsgebonden laspas.

Het certificaat en een persoonsgebonden laspas hebben een geldigheidsduur van drie jaar. Om het certificaat te verlengen, moeten lassers het praktijk- en theorie-examen opnieuw afleggen of aantonen dat zij voldoen aan de eisen met betrekking tot voldoende praktijkervaring.

Normec QS verzorgt het gehele hercertificeringstraject.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan