Inspecteren

Water- en gasnetwerken geborgd. Voor, tijdens én na werkzaamheden.

Inspecteur controleert leiding.

Inspectie Leidingwerken

Normec QS test en inspecteert lasverbindingen in kunststofleidingsystemen. Het betreft het PE-lasproces en de kwaliteit van vervaardigde PE-lassen in PE-leidingsystemen. Wij verzorgen de inspectie en het testen van PE-lassen voor, tijdens en na het lasproces. Op deze manier borgen we de vereiste hoge kwaliteit van onder andere water- en gasnetwerken. Het voorkomen van lasfouten, daar draait het om bij de beoordeling van het lasproces en van vervaardigde lassen. Dit verhoogt de operationele betrouwbaarheid van de infrastructuur. Wij verzorgen ook lasopleidingen tot gecertificeerd PE-lasser en opleidingen tot gecertificeerd lastoezichthouders. Hiermee bieden wij toekomstige lassers en lastoezichthouders een stevige basis.

Waarom Normec QS?

  • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
  • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
  • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
  • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

Controle lassen en lasproces

Medewerkers van Normec QS controleren en inspecteren PE-lassen onder andere op de volgende punten:

  • kwalificaties van lassers en lasapparatuur;
  • lasparameters, de lasopstelling en het lasproces;
  • toegepaste materialen;
  • visueel onderzoek van de vervaardigde lassen;
  • niet-destructief onderzoek door het ultrasoon meten van vervaardigde lassen;
  • destructief onderzoek van vervaardigde lassen.

Bevindingen en onderzoeksresultaten leggen onze inspecteurs vast in een rapport voor de opdrachtgever, voorzien van een conformiteitverklaring.

Kwalificaties

Voor het bevorderen van de kwaliteit van PE-lassen, wordt gecontroleerd of de lasser gecertificeerd is voor de betreffende lasmethode en diameter van de leiding. Ook de gehanteerde lasapparatuur wordt gecontroleerd op conformiteit.

Volledig onafhankelijk

Normec QS is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie. Het externe toezicht door de Raad voor Accreditatie garandeert dat Normec QS volledig onafhankelijk is en aantoonbaar werkt conform internationaal erkende NEN-EN-ISO/IEC-normen. Met zowel geaccrediteerde inspecties ultrasoon onderzoek en destructief laboratorium- onderzoek biedt Normec QS hierin een unieke one- stop- shop.

Het inspectieproces

Voor de start van het PE-lassen controleert een Normec QS-lasinspecteur of de weersomstandigheden geschikt zijn voor het vervaardigen van goede PE-lassen. Ook controleert hij de lasparameters, de opstelling van lasapparatuur en het lasproces. Hiermee kan een uitspraak worden gedaan over de manier waarop een lasser PE-lassen vervaardigt.

Toegepaste PE-lasmaterialen

Tijdens de inspectie van PE-lassen controleert onze inspecteur de kwaliteit van de toegepaste PE-materialen.

Destructief onderzoek

In de regel beproeft Normec QS voor aanvang van de laswerkzaamheden van elke buis met een specifieke diameter tenminste één representatieve las. Dat gebeurt in het geaccrediteerde laboratorium van Normec QS. De beproeving vindt plaats door trekproeven bij spiegellassen (ook stuiklassen genoemd) en door onthechtingsproeven bij elektromoflassen.

Niet-destructief onderzoek

Met ultrasoon onderzoek beoordelen inspecteurs van QS of er indicaties waarneembaar zijn aan de binnenkant van PE-lassen. Dat gebeurt door ToFD-onderzoek( Time-of Fllight Diffraction) op spiegellassen en door PAUT-onderzoek (Phased Array Ultrasonic Testing ) op elektrolassen.

Visueel lasonderzoek

Na afronding van het lasproces beoordeelt de inspecteur de lassen visueel. Hiermee wordt gecontroleerd of het resultaat voldoet aan de gestelde normen. Op verzoek van de opdrachtgever kan een Normec QS-inspecteur ook onaangekondigd inspecties uitvoeren bij laswerkzaamheden.

Lasinspectie PE-spiegellassen

Bij de inspectie van het PE-spiegellassen gaat Normec QS uit van de Nederlandse norm NEN 7200:2017. Desgewenst kan die worden aangevuld met lasvoorschriften van de fabrikant en/of opdrachtgever.

Lasinspectie PE-elektrolassen

Bij de inspectie van elektromoflassen gaat Normec QS uit van de NTA8828:2018 of VM102. Deze standaarden kunnen worden aangevuld met extra lasvoorschriften van de fabrikant en/of opdrachtgever. Onze lastoezichthouders zijn gekwalificeerd voor NTA8828:2018. Op verzoek van de opdrachtgever kunnen de inspecteurs van Normec QS uitvoeren conform de Duitse norm DVS 2207.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan