Accreditaties en erkenningen

Wij gaan voor kwaliteit.
Voor gegarandeerd resultaat.

Marktpartijen hebben behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde goederen en diensten. Aan de hand van een norm kan bijvoorbeeld een leverancier zijn product of dienst objectief laten beoordelen of testen door een laboratorium, certificatie- of inspectie-instelling.

Bij een goed resultaat verstrekt de beoordelende organisatie een conformiteitverklaring van het product of de dienst. Meestal bestaat die Verklaring uit een Certificaat of een Verklaring. Daarom heet een beoordelende instelling een conformiteitverklarende instelling.

Bekijk onze accreditaties

RvA accreditatie I248

Door de Nederlandse Raad voor Accreditatie is Normec QS geaccrediteerd voor inspectie. Bekijk de volledige en actuele scope van deze accreditatie.

RvA accreditatie C602

Door de Nederlandse Raad voor Accreditatie is Normec QS geaccrediteerd voor certificatie. Bekijk de volledige en actuele scope van deze accreditatie.

RvA accreditatie L598

Door de Nederlandse Raad voor Accreditatie is Normec QS geaccrediteerd voor test activiteiten in haar laboratorium. Bekijk de volledige en actuele scope van deze accreditatie.

Hiernaast heeft Normec QS tevens een ministeriële erkenning voor:

  • Het uitvoeren van inspecties ten behoeve van afgifte Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen (AS 6700) voor onderstaande protocollen: AS 6701AS 6702 en AS 6703.
  • Het uitvoeren van inspecties bij aanleg van een werk waarin IBC-bouwstof wordt toegepast (AS 6900) voor protocol AS 6901. Het uitvoeren van inspecties tijdens de gebruiksfase van een IBC- werk (AS 6900) voor protocol AS 6902.

De opleiding- en certificatie activiteiten van Normec QS zijn erkend door:

  • Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (Stichting CKB)
  • Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatie Bedrijf (OTIB)
  • Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) voor opleiden, examineren en certificeren PE-elektrolassen NTA 8828