Nieuws

Kwalitatief goede stuiklasverbindingen

Vernieuwde stuiklasnorm NEN 7200 gepubliceerd

De stuik- of spiegellas techniek wordt beschouwd als één van de meest betrouwbare en veilige verbindingstechnieken voor kunststof leidingen voor gas- en watertransport. Een bijkomend voordeel is de inzet in een groot diameterbereik.

De afgelopen jaren hebben deskundigen uit het werkveld de norm uit 2004 gereviseerd en aangevuld. Normec QS is actief betrokken geweest bij het tot stand komen van dit document.

Dit heeft geresulteerd in de publicatie van de NEN 7200:2017, waarin de eisen om te komen tot kwalitatief goede stuiklasverbindingen tussen PE-buizen en/of hulpstukken met spie-eind zijn vastgelegd. De NEN 7200:2017 bevat uniforme afspraken voor het maken van stuiklasverbindingen in PE leidingen voor gas en drinkwater. De bestaande criteria voor de beoordeling van stuiklasverbindingen zijn meer in detail uitgewerkt. Een nieuw onderdeel van de standaard is het toepassen van (vrijwillige) traceerbaarheid van het gebruikte materiaal & materieel.

Meer informatie

Voor meer informatie over de praktische gevolgen van de NEN 7200: 2017 kunt u contact opnemen met dhr. Iljo Fluit via 088-1662000. Vooruitlopend op de eisen van netbeheerders kunnen inspecties en testen conform NEN7200: 2017 op aanvraag door Normec QS worden uitgevoerd.

Onze opleidings– en certificatietrajecten worden momenteel aangepast aan de eisen van de nieuwe norm, en zullen vanaf najaar 2017 worden aangeboden. Details zijn na te lezen in de norm, welke aangekocht kan worden via de NEN Normshop.

Ontmoet Normec QS op het No-Dig event

Ontmoet Normec QS op het No-Dig event

Normec QS aanwezig tijdens BVOR-Demodagen

Normec QS aanwezig tijdens BVOR-Demodagen

Normec QS reconnu laboratoire d’essai par Synergrid

Normec QS reconnu laboratoire d’essai par Synergrid