Branches

Duurzaamheid in de industrie

Industrie

Industrie

Voor de industrie is een grote rol weggelegd betreft duurzaamheid. De duurzaamheidseisen voor voorzieningen worden steeds meer aangescherpt en aantoonbaarheid van het voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving en normering steeds essentiëler. Normec QS is een erkende instelling en uw kennispartner op het gebied van testen, inspecteren en certificeren in de industriebranche.

Vloeistofdichtheid bodembeschermende voorzieningen

Milieueisen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel bij bestaande als nieuwbouw is het van belang om te kunnen aantonen dat constructies voldoen aan de eisen. Normec QS verzorgt zowel de wettelijk vereiste inspectie en kan uitspraak doen over de levensduurverwachting, waardoor u compleet ontzorgd bent.

Hernieuwbare grondstoffen en energie

Energietoepassingen uit organische reststromen zijn sterk in opmars. Door centralisering van biomassa op biomassawerven wordt de markt ontsloten, terwijl de duurzame herkomst van biomassa geborgd kan worden middels NTA 8080 en ISCC certificering.

Ook toepassing van bioraffinage van bijvoorbeeld lignocellulose materiaal ten behoeve van biobased innovaties staan in de belangstelling.

Wereldwijd stijgt de behoefte aan energie en grondstoffen door opkomende economieën en veranderende consumptiepatronen. Fossiele energiebronnen zijn eindig, moeilijker te winnen, en CO2-uitstoot veroorzaakt milieuproblemen. Daarnaast is er binnen Europa een groeiende wens voor een meer geo-politiek onafhankelijke energie- en grondstoffenwinning.

Gerelateerde diensten