Branches

Kwaliteitscontroles van grote betekenis

Bovenaanzicht van een industrie.

Grond-, weg- en waterbouw

De huidige markt is in transitie van conventionele naar geïntegreerde contractvormen. Door de uitbreiding van aansprakelijkheid naar de gebruiksfase van werken is het speelveld definitief getransformeerd. Kwaliteitscontroles kunnen hierin van grote betekenis zijn. Onafhankelijke vastlegging van het voldoen aan de bestek-eisen van de uitgevoerde werken kan voor zowel de opdrachtgever als de uitvoerder meerwaarde betekenen. Hierdoor kan operationele zekerheid voor de toekomst verwezenlijkt worden.

Kwaliteitscontrole tijdens bouwfase

Onafhankelijke inspecties kunnen tijdens verschillende bouwfases plaatsvinden: in het geval van verdiept aangelegde folieconstructies of IBC-werken worden inspecties tijdens de aanleg uitgevoerd. Ook ‘verificatie van ontwerp levensduur’ is een concrete invulling van kwaliteitsinspecties en materiaalbeproevingen om de verwachte levensduur van een aangelegde folieconstructie aantoonbaar te maken. Middels langeduur beproevingen, kan een uitspraak worden verkregen over een levensduurverwachting voor een periode van minimaal 100 jaar.

Tenslotte zijn instandhoudingsinspecties tijdens de gebruiksfase van een constructie een middel om blijvend te voldoen aan prestatiecontracten voor folietoepassingen in de grond-, weg en waterbouw.

Gerelateerde diensten