Branches

Energie uit afvalstromen

Inspectie leidingwerken

Afvalverwerking en recycling

De afvalstoffenbranche is volop in beweging, onder andere door beleidsveranderingen en haar veranderende rol als grondstoffenrotonde. Een vergroot bewustzijn aangaande het cascaderen van grondstoffen, zal naast de winning van energie uit afvalstromen leiden tot meer terugwinning en inzet van gerecyclede stromen. Door de introductie van afvalenergiecentrales (AEC) is er een afzetmarkt voor assen en granulaten als IBC-bouwstoffen ontstaan. Ook het beheer van stortlocaties zal nu en in de toekomst een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering blijven.

Waterzuiveringen

Naast vaste afvalstoffen zijn ook de innovaties in influent behandeling talrijk. Door het opzetten van slibvergistingsinstallaties zijn er het afgelopen decennium aanzienlijke rendementen gerealiseerd. Het noodzakelijk onderhoud van installaties in het vuilwaterbeheer, onder meer in kaart gebracht door inspectie en monitoring zorgt voor optimalisering in asset management.

De nieuwe vorm van geo-elektrisch meten is ontwikkeld door Normec QS in samenwerking met ABV Haukes: GEM². Dit systeem verzorgt inspecties van alle foliebakconstructies en (opvang)bassins. Om u exact te laten zien wat dit systeem inhoudt, verwijzen we u graag naar de website van GEM².

Grondwaterbescherming

Binnen onze onafhankelijke kwaliteitscontrole beschouwen wij het voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging als één van onze belangrijkste uitgangspunten. Door onze expertise in de branches waarin wij actief zijn, voorzien wij u van onafhankelijke resultaten voor wettelijke conformiteit. Hiermee willen wij graag bijdragen aan een veilige drinkwatervoorziening voor nu én in de toekomst.

Gerelateerde diensten