Man bij leiding

Duurzaamheidseisen

Vanaf 2022 gelden duurzaamheidseisen voor een groot aantal categorieën installaties die met SDE-subsidie energie produceren uit biomassa. Energie die met deze installaties wordt geproduceerd komt alleen voor SDE-subsidie in aanmerking indien de daarvoor gebruikte biomassa voldoet aan vastgestelde duurzaamheidseisen. De duurzaamheidseisen gelden voor SDE beschikkingsaanvragen van na 21 december 2018. De verplichting tot het aantonen van duurzaamheid van biomassa is vastgelegd in de meest recente versies van de Aanwijzingsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie en de Algemene uitvoeringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie.

REDII

De duurzaamheidseisen komen voort uit de in 2018 aangepaste Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (EC/2001/2018, ‘recast of Renewable Energy Directive’, ook wel afgekort tot REDII). Deze eisen komen naast de al langer bestaande duurzaamheidseisen voor energieproductie uit vaste biomassa in de vorm van pellets, die voortkomen uit het Energieakkoord en die zijn vastgelegd in het Besluit en de ministeriële regeling Conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen.

Gras

Duurzaamheid aantonen

Energieproducenten die na implementatie van de REDII volgens de SDE nu ook duurzaamheid moeten aantonen, moeten voor iedere levering biomassa aantonen dat deze voldoet aan de van toepassing zijnde duurzaamheidseisen. Dat kan door gebruik te maken van door de Europese Commissie goedgekeurde certificatieschema’s, en in een aantal gevallen door het uitvoeren van verificatie van individuele leveringen met alternatief bewijs.

De door de energieproducent verzamelde duurzaamheidsinformatie wordt gecontroleerd door een door de Minister voor dit verificatieprotocol erkende conformiteits-beoordelingsinstantie (CBI). De bevindingen van deze conformiteitsbeoordeling legt de CBI vast in de Conformiteitsjaarverklaring (CJV). De door de CBI ondertekende CJV wordt door de SDE subsidieontvanger verstrekt aan RVO en is voor alle energieproducenten die duurzaamheid moeten aantonen voorwaarde voor subsidieverstrekking.

Dienstverlening Normec QS

Normec QS kan als conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) de verificatie en Conformiteitsjaarverklaring (CJV) voor u verzorgen. De verificatie vindt plaats na afsluiting van het boekjaar. Voorafgaand aan de verificatie, stellen wij graag samen met u een plan van een kosteneffectief verificatieproces op.

Heeft u een vraag over
de Conformiteitsjaarverklaring?
Vraag het onze experts.

Nieuws

Ontmoet ons op Infra Relatiedagen 2024

Op 6, 7 en 8 februari is Normec QS weer aanwezig op hét netwerkplatform dat grond-, weg- en waterbouw professionals samenbrengt.

Man bij leiding

Ontmoet Normec QS op het No-Dig event

Normec QS is aanwezig op het No-Dig event op 11 en 12 oktober 2023. We vertellen u hier graag meer over onze onafhankelijke inspecties en opleidingen.

biogas units in field

Normec QS aanwezig tijdens BVOR-Demodagen

Normec QS is aanwezig tijdens de BVOR-Demodagen 24 en 25 mei 2023 als exposant.

Waarom kiezen voor Normec QS?

Handen van elektrolasser

Benieuwd wat Normec QS
voor u kan betekenen?

Offerte aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Benieuwd naar de mogelijkheden?
Normec QS denkt graag effectief met u mee.

Offerte aanvragen voor..(Vereist)