Man bij leiding

Duurzaamheidseisen

Vanaf 2022 gelden duurzaamheidseisen voor een groot aantal categorieën installaties die met SDE-subsidie energie produceren uit biomassa. Energie die met deze installaties wordt geproduceerd komt alleen voor SDE-subsidie in aanmerking indien de daarvoor gebruikte biomassa voldoet aan vastgestelde duurzaamheidseisen. De duurzaamheidseisen gelden voor SDE beschikkingsaanvragen van na 21 december 2018. De verplichting tot het aantonen van duurzaamheid van biomassa is vastgelegd in de meest recente versies van de Aanwijzingsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie en de Algemene uitvoeringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie.

REDII

De duurzaamheidseisen komen voort uit de in 2018 aangepaste Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (EC/2001/2018, ‘recast of Renewable Energy Directive’, ook wel afgekort tot REDII). Deze eisen komen naast de al langer bestaande duurzaamheidseisen voor energieproductie uit vaste biomassa in de vorm van pellets, die voortkomen uit het Energieakkoord en die zijn vastgelegd in het Besluit en de ministeriële regeling Conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen.

Gras

Duurzaamheid aantonen

Energieproducenten die na implementatie van de REDII volgens de SDE nu ook duurzaamheid moeten aantonen, moeten voor iedere levering biomassa aantonen dat deze voldoet aan de van toepassing zijnde duurzaamheidseisen. Dat kan door gebruik te maken van door de Europese Commissie goedgekeurde certificatieschema’s, en in een aantal gevallen door het uitvoeren van verificatie van individuele leveringen met alternatief bewijs.

De door de energieproducent verzamelde duurzaamheidsinformatie wordt gecontroleerd door een door de Minister voor dit verificatieprotocol erkende conformiteits-beoordelingsinstantie (CBI). De bevindingen van deze conformiteitsbeoordeling legt de CBI vast in de Conformiteitsjaarverklaring (CJV). De door de CBI ondertekende CJV wordt door de SDE subsidieontvanger verstrekt aan RVO en is voor alle energieproducenten die duurzaamheid moeten aantonen voorwaarde voor subsidieverstrekking.

Dienstverlening Normec QS

Normec QS kan als conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) de verificatie en Conformiteitsjaarverklaring (CJV) voor u verzorgen. De verificatie vindt plaats na afsluiting van het boekjaar. Voorafgaand aan de verificatie, stellen wij graag samen met u een plan van een kosteneffectief verificatieproces op.

Heeft u een vraag over
de Conformiteitsjaarverklaring?
Vraag het onze experts.

Nieuws

logo

Normec QS aanwezig op Infra Relatiedagen 2023

Wij zijn 7, 8 en 9 februari aanwezig op Infra Relatiedagen 2023.

Stempel op papier

Normec QS draagt bij aan certificeringspilot voor Europese eisen waterstof

Normec QS draagt bij aan certificeringspilot voor Europese eisen waterstof.

Mensen op beurs

Bezoek ons tijdens de InfraTech 2023

Van 17 t/m 20 januari staan wij met onze collega’s van Normec Certification en Normec Rei-Lux op de Infratech in Rotterdam Ahoy.

Waarom kiezen voor Normec QS?

Handen van elektrolasser

Benieuwd wat Normec QS
voor u kan betekenen?

Offerte aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Benieuwd naar de mogelijkheden?
Normec QS denkt graag effectief met u mee.