Branches

Operationele veiligheid zeker stellen

Vrouw voert paut onderzoek uit.

Ondergrondse infrastructuur

Het betrouwbaar functioneren van water- en (aard)gasnetwerken is van groot maatschappelijk belang. Om operationele veiligheid van deze infrastructuur zeker te stellen, worden er tijdens de aanleg en gebruik strikte kwaliteitseisen gesteld.

Wat doet Normec QS?

Allereerst wordt het vakmanschap van de ingezette mankracht geborgd middels een opleiding en persoonscertificatie. De kwaliteitseisen voor vitale infrastructuur omvatten onder andere inspecties tijdens aanleg, ultrasoon onderzoek, maar ook destructief onderzoek van lasverbindingen. Zowel voor proeflassen als vervaardigde lasverbindingen worden mechanische beproevingen in het laboratorium van Normec QS om de betrouwbaarheid vastgesteld.

Gerelateerde diensten